Környezetkímélő és egészségvédelmi technológiák szeminárium

Dátum: 
2011, November 7 - 15:00

A Biotechnológia, egészség -és környezetvédelem KKT-hoz kapcsolódó szimpózium.

Időpont: 2011. november 7. 15.00-17.30

Helyszín: K. I. 97.

Program:

15:00-15:05 Keglevich György: A Környezetkímélő technológiák (környezetterhelés csökkentése, szennyezés megelőzése) projekt összefoglalása

15:05-15:15 Keglevich György: Környezetbarát és foszfororganikus átalakítások, továbbá koronaéterek

15:15-15:25 Faigl Ferenc: Kirotechnológiai kutatások, Új reszolválási módszerek

15:25-15:35 Benkő Tamás: Környezetkímélő technológiák vizsgálata életciklus-elemzéssel

15:35-15:45 Örvös Mária: SO2 és CO2 emisszió csökkentési technológiák és berendezések fejlesztése

15:45-15:55 Farkas György: Környezetbarát anyagok és technológiák infrastruktúra műtárgyak építésénél

15:55-16:10 Valkó László: Klímavédelem, Fenntarthatóság

16:10-16:20 Hajdú István: Környezetbarát anyagok és technológiák az elektronikai iparban

16:20-16:35 Szünet

16:35-16:40 Marosi György: Integrált egészségvédelmi- és gyógyszer-technológiák projekt összefoglalása

16:40-16:50 Marosi György: Készítménytechnológiai és készítményanalitikai fejlesztések

16:50-17:00 Noszticiusz Zoltán: A nagytisztaságú klórdioxid egészségvédelmi és biotechnológiai alkalmazásai

 

17:00-17:10 Hórvölgyi Zoltán: Szervetlen nanohordozók és antibakteriális készítmények fejlesztése

17:10-17:20 Szilágyi András: Szabályozott és célzott hatóanyag-leadású készítmények fejlesztése

17:20-17:30 Pukánszky Béla: Biokompatibilis és/vagy biológiailag lebontható polimer-, lágy-, szervetlen- és hibrid- anyagokon alapuló, nanoszerkezetű hatóanyag-leadó rendszerek, diagnosztikai és nyomjelző eszközök fejlesztése