Tehetséggondozás

A Műegyetem kiemelt feladatának tekinti a tehetséggondozást és a kutató-fejlesztői utánpótlásnevelés megerősítését, olyan karriermodell kialakítását, mely a fiatal oktatók esetében csökkenti a versenyszféra elszívó hatását.

A tehetséggondozás a hallgatók széles rétegeire kiterjedő tevékenység, amely a bennük meglevő, különféle, a mérnöki munkában mind hasznosítható tehetséget segíti fejleszteni, és a lehető legnagyobb mértékben érvényre jutni.  Megvalósítása általánosan alkalmazható oktatási módszerekkel, egyes esetekben személyre, vagy tehetségtípusra szabottan lehetséges. 

A tehetséges hallgatók kutató-alkotói képességének kibontakoztatására szolgálnak a tudományos diákkörök, a szakkollégiumok, a tudományos oktató és kutató munkára készítenek fel a doktori iskolák.

A Műegyetemen jelenleg 14 doktori iskola működik, a törzstagok száma 187 fő, a szakkollégiumok száma 9. Az egyetem hallgatói kiváló eredményeket érnek el az OTDK résztvevőiként.