Napkollektor (termikus es PV illetve kombinált) vizsgaló/tesztelő mérőrendszer

Alapadatok
Kapcsolattartó: Könczöl Sándor (konczol@energia.bme.hu)
Kapcsolattartó tanszéke: Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék
Kapcsolattartó kara: Gépészmérnöki Kar

KKT azonosító: FE (Fenntartható energetika)
Kiemelt Kutatási Terület: Fenntartható energetika

Szállító: Naplopó Kft.

A Műegyetem Kutatóegyetemi Program Fenntartható Energetika projektének részeként került megvalósításra a Megújuló energia laboratórium. A célkitűzésnek megfelelően a megújuló természeti energiáknak az oktatásban és kutatásban gyakorlati feladatok elvégzésére lehetőséget biztosító rendszert hoztunk létre. Európában több minősítő vizsgálatok végzésére feljogosított napkollektor és fotoelektromos rendszer vizsgáló laboratórium működik. Egy ilyen, nagyságrenddel nagyobb költségbe kerülő laboratórium létrehozását nem láttuk indokoltnak. Elgondolásunk szerint az összehasonlító diagnosztika alkalmazásával lehetőség kínálkozik a különböző gyártmányok egymás közötti összehasonlításával a gyakorlati felhasználáshoz hasznos információkat biztosítani. A megújul természeti energiák oktatásában, kutatásában jelentősége van, hogy: – Korszerű, működő rendszerek létesültek; – Alap, Mester és PhD hallgatók, oktatók használhatják; – Egyéni mérnöki feladatok kidolgozása végezhető; – Vizsgálati lehetőség a gyártóknak; – Több technológia együttműködése vizsgálható (Smart grid); – „Remotelab” alkalmazás; A rendszer látványképe és a mérési adatok elérhetőek: www.remotelab.energia.bme.hu/solar