A BME kutatóegyetemi küldetése

A BME kutatóegyetemi vállalásait annak tudatában fogalmazta meg, hogy működési területéből és kompetenciáiból adódóan az ország versenyképességének és fenntartható fejlődésének egyik meghatározó szereplője. Eddigi történelme során a K+F területen kiemelt, társadalom- és iparpolitikai célokat megvalósító, egyedülálló szerepvállalásával hazai és nemzetközi ismertséget és elismertséget vívott ki.Számos területen unikális kompetencia centrum, melynek megőrzése és fejlesztése az ország alapvető érdeke. Ez az érdek hosszú távú, mert kreatív, innovatív, K+F problémák megoldására, új termékek kidolgozására és kivitelezésére, valamint vállalkozásra is képesreálértelmiségiek magas színvonalú képzése csak kiemelkedő szakmai környezetben lehetséges.

A BME kutatóegyetemi küldetésének olyan hosszú távra szóló programok végrehajtásával tesz eleget, amelyek célja:

1. A tudományos teljesítmény és alkotóképesség, valamint az ehhez elengedhetetlen kutatási-fejlesztési infrastruktúra fejlesztése, továbbá a társadalom, ill. az együttműködő partnerek számára közvetlenül is hasznot hozó K+F+I tevékenység általánosfeltételrendszerének javítása. 

2. Elismert, és az ország versenyképessége szempontjából kiemelt kutatás-fejlesztési területek megfelelően fókuszált, a szellemi kapacitás karokon, intézményeken és gazdasági partnereken átívelő koordinációján alapuló, minőségi fejlesztése. 

3. A tehetséggondozás és a kutatói-fejlesztői utánpótlás nevelés megerősítése.

4. A gazdasági szempontból is mérhető K+F tevékenység és kapcsolatrendszer fenntartása és bővítése. 

A tervezett intézkedésektől azt várjuk, hogy a K+F+I humán és infrastrukturális háttere, az erre irányuló képességek, a szolgáltató és innovációs szemléletmód és hajlam, a kutatói állások megtartása és minőségi bővítésük, valamint a K+F+I személet és szerzett tudásanyag oktatásba történő beépülése jelentősen javuljon. Várjuk továbbá, hogy mindezek révén a BME az eddigieket is meghaladó színvonalon legyen képes teljesíteni a vele szemben megfogalmazott társadalmi és partneri elvárásokat.