Humánerőforrás-fejlesztési stratégia

A tudományos teljesítmény/potenciál megőrzésének és fejlesztésének programja

  •  Az értékek és értékteremtés kultúrájának megőrzése és fejlesztése: a hasznosítható tudás, az innováció, az ipari fejlesztések, a létrejövő szellemi és tárgyi alkotások elismerése.
  • Megfelelő szakmai vezetés, a szakmai közösségek/tudományos iskolák működése, a kari és tanszéki kompetenciák letisztázása, prioritások egyértelművé tétele, a projektszerű működés megkövetelése.
  • A tudományos előmenetel feltételeinek biztosítása: az oktatói és kutatói karriermodell kialakítása, a kiváló oktatók és kutatók megtartásának programja.
  • Az eredményérdekeltség fenntartása: A jelenlegi kutatói ösztönző rendszer intézményi és szervezeti egységszintű áttekintése, a kutatási eredmények intézményen keresztüli hasznosításának szabályozása, a támogató tevékenységek fejlesztése.
  • A kutatói mobilitás fejlesztése: ipari kutató-fejlesztők egyetemi alkalmazása, a külföldön dolgozó magyar (és külföldi) kiválóságok megnyerése.

A tehetséggondozás és a kutatói utánpótlás nevelésének komplex programja

  • Részvétel a társadalom ismereteinek szélesítésében, a környezettudatos gondolkodás fejlesztésében.
  • A továbbtanulásra készülő diákok felkészülésének és orientálásának segítése: szakmai versenyek szervezése, tehetséggondozás.  
  • A tehetséges hallgatók további fejlődésének biztosítása: a tudományos diákköri tevékenység feltételrendszerének és elismertségének javítása, szakmai/tanulmányi versenyek szervezése, a szakkollégiumok, és a hallgatók KFI tevékenységekbe történő bevonásának erősítése.  
  • A doktori (PhD) képzés, valamint az oktatói/kutatói karriermodell továbbfejlesztése, a legjobb hallgatók egyetemen/kutatói pályán tartása: doktorjelölti és posztdoktori foglalkoztatás, a humánpolitika minőségelvűvé tétele.
  • A hallgatói/kutatói tapasztalatcserék, PhD hallgatók bevonása a nemzetközi kutatási együttműködése, nemzetközi PhD kurzusok szervezése, a hallgatói és kutatói mobilitás fejlesztése a visszatérés kiemelt ösztönzésével.