Kutatóegyetemi címpályázat

A kormány a felsőoktatási törvény felhatalmazása alapján, kormányrendeletben szabályozta a kutatóegyetem minősítés feltételeit. Ennek alapján az oktatási és kulturális miniszter 2010 januárjában pályázatot hirdetett a „kutatóegyetem” minősítés elnyerésére. A pályázat célja „kutatóegyetem” minősítés adományozása azon egyetemek számára, amelyek az egyetemmé válás jogszabályban rögzített feltételein túlmenően, meghatározott minőségi kritériumoknak is megfelelnek, a legnagyobb kutatási-kutatásfejlesztési-oktatási potenciállal és a legjelentősebb tudományos eredményekkel rendelkeznek. A pályázókat a kutatási kapacitás, a doktori képzés, a publikációs tevékenység, a K + F bevételek és a jövőre vonatkozó tervek alapján értékelték.

2010. április 16-án a Parlamentben ünnepélyes keretek közt hirdették ki a kutatóegyetemi címpályázat győzteseit.

A BME mellett kutatóegyetemi címben részesült az ELTE, a Debreceni Egyetem, a Semmelweis Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem.

A kutatóegyetemi cím adományozásával egyidejűleg hirdették ki a kapcsolódó TÁMOP-pályázat eredményeit is. A Műegyetem  2.882.637.190  Ft pályázati támogatásban részesült. Az erről szóló szerződés 2010. július 6-án került aláírásra.