TÁMOP pályázat

„Minőségorientált, összehangolt oktatási és K+F+I stratégia, valamint működési modell kidolgozása a Műegyetemen” címmel a BME  pályázatot nyújtott be „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül c. TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0002 pályázati felhíváshoz.

A pályázat keretében az egyetem 2.882.637.190 Ft támogatást nyert el.

A BME működési területéből és kompetenciáiból adódóan az ország versenyképességének és fenntartható fejlődésének egyik meghatározó szereplője. A Műegyetem határozott törekvése, hogy intézményünket a társadalom a továbbiakban is a környezettudatos és emberközpontú technológiai és gazdasági innováció kiemelt szerepet játszó kutatóegyetemeként tartsa számon. Küldetése, hogy ennek megfelelő színvonalon és minőségben ismereteket adjon át, hosszú távú képességeket fejlesszen, új tudást hozzon létre, és ezzel a társadalom számára hasznos értéket termeljen. Ezen küldetés megvalósítása érdekében a BME olyan programok megvalósítására, ill. olyan mechanizmusok működtetésére törekszik, amelyek az értéktermelést és az arra való képességet illetően az Egyetemet fenntartható fejlődési pályán tartják. 

A pályázati kiírás szerint a kutatóegyetemi pályázat szakmai programokból (úgynevezett kiemelt kutatási területek – KKT) és azok végrehajtásának eszközrendszerét meghatározó horizontális programokból (HP-k) áll.

A pályázat keretében az egyetem 5 kiemelt kutatási területet fogalmazott meg (zárójelben a karok kooperációjában végzett KKT program alprojekt vezetőjét, azaz koordinátorát jelölő kar neve):

A horizontális programokat  a pályázat négy fő csoportba sorolta:

  • infrastruktúra
  • humán erőforrás fejlesztés
  • K+F programok
  • nemzetközi kapcsolatok

Ezt egészíti ki a projektmenedzsment programelem.

Az egyes programelemeket az alprojektvezetők és a szakmai felelősök irányítják a kari felelősökkel együttműködve.

A szervezeti felépítés részletei a Projektszervezet oldalon látható.