A tudományos eredmények hasznosítási terve

A kutatási együttműködések különböző szintjeinek fejlesztése

  • Stratégiai együttműködések fenntartása és bővítése hazai kutatóhelyekkel, egyetemi, akadémiai és ipari és egyéb kutatóintézetekkel, csoportokkal, alumni szervezetekkel.
  • A hazai és nemzetközi együttműködések, valamint az ipari kapcsolatok erősítése, a konzorciális és kétoldalú együttműködés kultúrájának és hatékonyságának javításával, hasznosítható közös tudás és szellemi termékek létrehozásával.
  • A technológiai és tudástranszfert támogató intézményi együttműködések, stratégiai partnerségek kialakítása hazai, regionális és nemzetközi szinten.

A szellemi tulajdon kezelés, hasznosítás, technológia transzfer (TT) szolgáltatások programja

  • A vonatkozó szabályzás korszerűsítése, az érdekeltség megteremtése. Oktatás, képzés, belső és külső szakértői szolgáltatás igénybe vétele. A bejelentés és a fenntartás kockázatának csökkentése, vezetői döntések támogatása. Hasznosító vállalkozások, spin-off cégek létrehozása.
  • Az eredmények hazai és nemzetközi disszeminációja: a K+F tevékenységek, eszközpark és innovációs potenciál megjelenítése mellett a tevékenység hatékonyságát mutató eredmények láthatóvá tétele.