Bioszenzorok és mikrobioanalitikai rendszerek fejlesztése, illetve alkalmazása

Vezető: Gyurcsányi E. Róbert

Célunk, szintetikus és biológiai eredetű receptorok előállítása, kémiai módosítása és analitikai célú jellemzése elsődlegesen nagy áteresztő képességű módszerekkel. A kutatás elsődleges célja aptamereken alapuló bioszenzorok és mikrobioanalitikai rendszerek fejlesztése és vizsgálata, de kiterjed ionoforok alkalmazásával fiziológiás és környezeti szempontból fontos ionok detektálására és proteinek szelektív felismerésére alkalmas felületi lenyomatú polimerek fejlesztésére. Emellett célunk új bioassay formátumok és jelamplifikációs módszerek fejlesztése és vizsgálata.

A bioszenzor fejlesztés kapcsolódik az EU orvosdiagnosztikai, környezetvédelmi, élelmiszerbiztonsági pályázati felhívásaihoz és része a BME stratégiai dokumentumának.