Kémiai biológia - Enzimmechanizmusok vizsgálata, szelektív biotranszformaciók

Vezető: Nyulászi László

Új és módosított enzimek előállítása: Kutatásokat fogunk folytatni a létező biokatalizátorok újszerú felhasználása és módosítása terén. E területen a létező lipáz enzimek mellet új tulajdonságú enzimeket kívánunk fejleszteni (Nagyobb stabilitás és vagy hatékonyság, új szubsztrátok elfogadása, ismertektől eltérő sztereoszelektivitások). Emellett további enzimcsaládok (ammónia liázok, aminomutázok és más enzimek) robusztussá fejlesztése is cél.

Új kemoenzimetikus kaszkád folyamatok: Originális kutatásokat fogunk folytatni új biokatalizátorok fejlesztésében és új kemoenzimatikus kaszkád folyamatok kidolgozásában, elsősorban folyamatos üzemű átfolyásos technikák alkalmazásával. Kutatásainkat gyógyszeripari és energetikai felhasználások irányában folytatjuk.

Kémai biológia módszerek alkalmazása: Az originális kutatások igénylik a TÁMOP által támogatandó számítógépes fejesztéseket (új, nagyhatékonyságú cluster), a BME alkalmazott genetikai potenciáljának hatékony fejlesztését (rekombináns és protein kinyerési technológiák infrastrukturális és humán potenciál fejlesztése) és a protein struktúrák elemzésére alkalmas nemzetközi szinvonalú infrastruktúra megteremtését (a 3DSTRUCT pályázat infrastruktúrájának beszerzése és humán erőforrások biztosítása) és üzemeltetését.

Téma lezárva.