A biotechnológia alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata a textiliparban

Vezető: Csiszár Emília

A biotechnológia textilipari alkalmazása nagy lehetőséget teremtett az új tulajdonságokkal rendelkező és kiváló minőségű textíliák környezetbarát előállítására. A cellulóz alapú szálasanyagok (pamut, len, kender) vegyszer- és energiaigényes előkészítésének egyik részfolyamatát mára már sikerült enzimes kezeléssel (pektináz, xilanáz) helyettesíteni. Az előkészítés másik részfolyamata a fehérítés, amelynek enzimes alternatívája ma még nem ismert. Az utóbbi időben azonban intenzív kutatások folynak a fehérítés főfolyamatának – azaz a természetes színezőanyagok degradációjának – enzimkatalizált reakcióval történő helyettesítésére. Kutatómunkánk célja: cellulóz alapú szálasanyagok biofehérítésének a tanulmányozása oxidatív enzimek, illetve hidrogén-peroxidot termelő enzimek alkalmazásával. Ipari és fermentációval előállított enzimeket alkalmazunk. A heterogén fázisú enzimreakciók hatékonyságát kisfrekvenciás ultrahanggal kívánjuk javítani. Vizsgáljuk a szálasanyagok felületi tulajdonságait, károsodását, fehérségét és fehéríthetőségét.