Bioinformatikai adatbázisok és statisztikai módszerek fejlesztése és telepítése

Vezető: Millinghoffer András

A rohamosan növekvő mennyiségű bioinformatikai adat és tudás kezelése, szelektálása és az egyes kérdésekhez releváns információk pontos meghatározása egyre nehezebb feladat, főként a tudomány területére újonnan belépőknek, és más előképzettséggel és háttérrel rendelkező kutatóknak, oktatóknak. A téma keretében meghatározzuk azokat a szükséges információs forrásokat, amelyek lokalizációja nagy mértékben elősegíti a kutatók munkáját, valamint felépítünk egy keretrendszert, amely lehetővé teszi a tudásbázisokból nyert a priori és a posteriori tudás beépítését modern, többváltozós oksági elemzési módszerekbe. Nagy szerepet kap az oktatásban az adat és tudásbázisok használata, szerepe.

Több ilyen tudásbázisnak - mint például az új generációs szekvenálási (NGS) adatbázisoknak - mind a lekérdezése, mind a tárolása nagy kapacitás és számításigényű, ezért ezek lokális elérhetőségét lehetővé kell tenni. Valamint publikusan elérhetővé tesszük a fejlesztés során implementált elemzési módszereket.