Újrapozícionálás alapú gyógyszerhatóanyag prioritizálás

Vezető: Antal Péter

A gyógyszerkutatások számára is meghatározó probléma az omikai korszak egyik legfőbb kihívása, az információfúzió. Korábbi kutatásainkban egy új módszert a kernel-alapú fúziót kezdtük el alkalmazni a kémiai profilok, célfehérje profilok, mellékhatás profilok, farmakológiai profilok, szövegbányászati profilok, taxonómiai profilt, és rendszerbiológiai profilok integrálására. A beszámolási időszakban elsőként a leuveni egyetem (KUL) bioinformatikai csoportjával (ESAT/bioi) egyeztettünk, mivel a kernel-fúzió vezető alkalmazói génprioritizálás területén, ami sok tekintetben rokon a hatóanyagprioritizálási alkalmazásunkkal. Elsőként egyeztettük elképzelésünk a lekérdezés vezérelte fúzió aktuális kutatási kérdéseiről, permutációs és bootstrap alapú robosztusság vizsgálatról, illetve a magyarázatgenerálás lehetséges módjairól. Másodsorban közös kutatási célként fogadtuk el heterogén entitásokra vonatkozó információk kernel-fúziójának vizsgálatát. Ennek érdekében génprioritizálási hasonlósági információkat adtak át, amelyek vizsgálatát elkezdtük.

A két előző kutatási vonalat publikációkban is elkezdtük összefoglalni [1,2].

Hivatkozások

1.       Ádám Arany, Bence Bolgár, Balázs Balogh, Yves Moreau, Péter Antal, Péter Mátyus: A new strategy for repositioning: drug prioritization by query-specific weighting of medicinal chemical, target, and side-effect related information, Current Medicinal Chemistry (conditionally accepted for possible publication)

2.       Péter Antal, Ádám Arany, Bence Bolgár, Balázs Balogh, Péter Mátyus, Yves Moreau: Relational kernel based fusion in drug discovery