Királis koronaéterekkel katalizált sztereoszelektív szintézisek

Vezető: Bakó Péter

Manapság a gyakorlatban használt biológiailag aktív vegyületeket (gyógyszereket, növényvédő-szereket, kozmetikumokat, stb) csak enantiomer-tiszta formában szabad előállítani, kiszerelni, forgalomba hozni. Ezt a környezet-terhelő és nem gazdaságos reszolválás helyett, enantioszelektív katalizátorokkal kell megoldani. Kutatócsoportunk királis fázistranszfer katalizátorokat szintetizál olcsó, könnyen hozzáférhető természetes kiindulóanyagokból, főleg szénhidrátokból, cukrokból. Ezek a katalizátorok a királis koronavegyületek, melyek környezetkímélő, enyhe, reakciókörülmények között képesek elősegíteni fontos reakciók lejátszódását és képesek aszimmetrikus indukciót generálni, vagyis enantiomer-tiszta végtermékeket eredményeznek.

Kutatómunkánk két részből áll; egyrészt uj, cukor-alapú királis koronavegyületek szintézisét kell kidolgozni, másrészt az uj koronavegyületeket enantioszelektív katalizátorként alkalmazzuk különböző aszimmetrikus szintézisekben. Az enantiomer-arányokat különböző módszerekkel határozzuk meg: optikai forgatás méréssel, 1H-NMR spektroszkópiával, királis HPLC kromatográfiával, stb.

A cél tehát egyszerűbb és gazdaságosabb módszerrel, környezetbarát körülmények között, természetes alapanyagokból felépülő katalizátorok segítségével előállítani a biológiailag aktív vegyületeket.