Környezetkímélő technológiák vizsgálata életciklus-elemzéssel

Vezető: Benkő Tamás

A környezetkímélő eljárások technológiák kidolgozásának és alkalmazásának alapvető feltétele az emberi, ill. ipari tevékenységek környezeti hatásainak numerikus megbecslése. Ennek egyik eszköze az életciklus elemzés (LCA), melynek alkalmazása a környezettudatos mérnöki gyakorlatban még nem kiforrott jelenleg is intenzíven kutatott területe.

Az LCA tanulmány kimutatja a vizsgált folyamat, technológia azon pontjait, amely leginkább felelős a környezet károsításáért, ill. alternatív folyamatok összehasonlításával számszerűen lehet bizonyítani az új megoldások környezeti hatékonyságát, vagy további fejlesztések szükséges fejlesztések, ill. annak irányát.

A kutatómunka célkitűzése két tématerület vizsgálata LCA tanulmányok segítségével. A levegőminőség-védelem területén vizsgáljuk lakossági szektor tüzelőanyag használatában bekövetkező változásokat, különös tekintettel a tűzifa újbóli elterjedésére. Emellett vizsgáljuk az idén megjelent második hulladékgazdálkodási terv előírásait, a hulladékkezelési stratégia megvalósítása következtében valószínűsíthető környezeti hatásokat.

Az LCA tanulmányok elkészítése közben egy a hazai viszonyokat és lehetőségeket jól tükröző, összevont környezetvédelmi preferenciarendszer kidolgozása is cél. A kutatómunkába BSc és MSc hallgatókat kívánok bevonni, lehetőséget biztosítva az érdeklődők környezettudatos mérnöki gyakorlat elsajátítására. Tartós kutatómunka a témában PhD értekezés elkészítését is biztosítja.