Fenntarthatóság / fenntartható fejlődés

Vezető: Valkó László

Még a jelenkori szakmapolitikák alkotói és szervezetei számára is napi kihívást jelent a fenntarthatóság/fenntartható fejlődés közel két évtizeddel ezelőtt megfogalmazódott gondolatkörének értelmezése és gyakorlati alkalmazása. Ehhez támpontokat a vonatkozó nemzeti és nemzetközi (pl. EU) stratégiák nyújtanak. Ezen stratégiák realizálódásának az eredménye nagyban függ a gondolat korszerű értelmezését segítő módszertani eszközök és elemzési szempontok tudományos igényű kidolgozottságától (többek között: fenntarthatóság szintjei, társadalmi-gazdasági-környezeti és regionális dimenziói, nyomonkövetést támogató indikátorai). A téma kutatása során elsősorban az ágazati fenntarthatósági elemzések módszertanára (pl. DPSIR-modell, SKV, környezeti teljesítményértékelés), és az EU-ban is kiemelt, programokkal és irányelvekkel, szabályokkal támogatott területekre (pl. háztartások-fenntartható fogyasztás, kisregionális színt-Local Agenda 21), valamint ösztönző eszközökre, megoldásokra (pl. környezetszempontú termékértékelés és –jelölés, „zöld közbeszerzés”) koncentrálunk. Fontosnak tartjuk, hogy a kutatási eredmények szervesüljenek a szakmai oktatási-képzési folyamatban is.