Klímavédelem /globális éghajlatváltozás

Vezető: Valkó László

A globális éghajlatváltozás aktualitása ma már nem szorul bizonyításra. Elég hívatkozni a témakör kutatói által legutóbb elnyert Nobel-díjakra, az ENSZ és az EU értékelő jelentéseire. A témakör tudományos igényű kutatásában két irány tűnik mérvadónak: (1) egyre inkább a regionális-helyi szintű elemzések kerülnek előtérbe, (2) a kezelési/megoldási lehetőségek egyaránt érintik a mitigációs (megelőzést ösztönző), valamint az alkalmazkodási stratégiai elemeket (lásd. MTA keretében folyó VAHAVA-kutatást). Törekvés mutatkozik a társadalmi hatásmechanizmuson belül a szűkösen értelmezett gazdasági folyamatok leképezésére is (pl. STERN-jelentés), valamint a klímaváltozás és biodiverzitás kapcsolat tudományos igényű feltárására. A közgazdaságtan eddigi hagyományos tételeit, vizsgálati módszereit több ponton is kikezdik ezek a folyamatok és hatásaik (pl. hagyományos makrogazdasági mutatók átértékelése, teljes gazdasági érték fogalom bevezetése, stb). Kutatásunk célja, hogy a fent említett szempontok mentén összefoglaló értékelést adjunk a mérvadó nemzetközi kutatási eredményekről (módszerek és kitörési pontok), s a műszaki- és gazdaságtudományi képzésbe korszerű, tudományos igényű ismereteit adjuk a témakörnek.