Környezetbarát és foszforoganikus átalakítások

Vezető: Keglevich György

A zöldkémia 12 törvényének alkalmazása (atomhatékony-, oldószermentes-, katalitikus- és szelektív reakciók kidolgozása) - ami elsősorban a szintetikus szerves kémiai területet érinti – környezetünk megóvása érdekében.

A fő vonulat a mikrohullámú technika hasznosítása különféle (leginkább foszforkémiai) reakciók megvalósításában. Vizsgáljuk az oldószer, és heterogén reakcióknál a fázistranszfer katalizátor szerepét. Lehetőség szerint oldószermentes megvalósításokat dolgozunk ki. Tanulmányozzuk az ionos folyadékokat is mint lehetséges oldószereket.

Akirális és királis P-ligandokat szintetizálunk, majd azokat átmenetifém komplexekké alakítjuk. Az így kapott komplexek homogén katalitikus reakciókban tesztelendők.

Végezetül in situ Fourier Transzformációs IR spektroszkópiával monitorálunk szerves kémiai átalakulásokat, amikoris cél az intermedierek megfigyelése ill. az optimalizálás.