Új reszolválási módszerek

Vezető: Fogassy Elemér

A gyógyszerkutatás egyik igen fontos feladata az új királis gyógyszerjelöltek előállítása, majd később az ipari gyártása. Mindez az előállított újabb és újabb szerkezetű királis vegyületek elkülönítéséhez, az aktuális laboratóriumi, majd ipari eljárások állandó kutatását és fejlesztését igényli. Ez azt jelenti, hogy az elválasztásokhoz szükséges vegyületek és az eljárások részfolyamatainak a kutatása egyre több szakember és kutatócsoport munkáját igényli. A munkáink elsődleges célja a szintézisek során keletkező racém vegyületek enantiomerjeinek elkülönítése és tisztítása, mind a gyakorlat mind a tudományos kutatás területén. Rendkívül nagy szerepe van a királis molekulák között kialakuló gyenge másodrendű kölcsönhatások eltéréseinek, melyek lehetővé teszik és meghatározzák az elválasztási módszerek alkalmazását. Fontosnak tartjuk az olyan enantiomer elválasztások kutatását melyeknél különböző királis komplexek, például molekulakomplexek és koordinációs komplexek keletkezését tanulmányozhatjuk. Arra törekszünk, hogy az enantiomer elválasztásokra jellemző, azokat meghatározó felismeréseket jól használható, logikus rendszerbe foglaljuk.