Királis koronaéterek ill. lariátéterek

Vezető: Huszthy Péter

Heterociklus (akridin, akridon, piridin, fentiazin) egységet tartalmazó királis koronaéterek szintézise, enantiomer felismerő-képességük tanulmányozása és alkalmazásuk szenzor-, illetve szelektormolekulákként. A fenti makrociklusokat a kereskedelemből beszerezhető viszonylag olcsó alapanyagokból kiindulva soklépéses szintézissel tervezzük előállítani.

A királis koronaéterekben lévő fluoreszcens jelzőegységek alkalmassá teszik azokat arra, hogy protonált primer aminok, aminosavak és azok származékainak az enantiomerjeit szelektív módon érzékeljük. A fenti koronaéterek egy részét olyan

oldallánccal kívánjuk ellátni, amelyek alkalmassá teszik azokat arra, hogy szférikus HPLC minőségű szilikagélhez kovalens kötéssel rögzítsük. Az így kapott királis állófázisokat ezután élettani szempontból fontos racém protonált aminok, aminosavak és azok származékainak HPLC-vel történő rezolválására tervezzük alkalmazni.