Csapadékvízzel közvetített antropogén anyagáramok okozta környezetterhelés és a csapadékvíz hasznosítás feltételei városi környezetben

Vezető: Clement Adrienne

Környezeti és közgazdasági okokból is növekszik az igény a csapadékvíz hasznosítására. Az urbanizációval növekvő burkolt területekről lefolyó vizek esetenként jelentős környezet terhelést jelentenek a befogadó talaj- illetve felszíni vizek számára. A nemzetközi eredmények hazai adaptációját azonban jelentősen korlátozza, hogy a probléma jellegéből adódóan mind a forrásokat, mind pedig a szennyezés terjedését meghatározó mechanizmusokat jelentős mértékben befolyásolják a helyi klimatikus viszonyok, a hidrológiai jellemzők és a beépítettség. A globális éghajlatváltozás következményeként jelentkező extrém csapadék események előfordulási valószínűségének növekedése tovább fokozza a csapadékvizek kezelésével és hasznosításával való foglalkozás szükségességét. A kutatás a csapadékvizek szennyeződési folyamatának megismerésére, és ennek alapján a hasznosítási lehetőségek feltárására irányul. A témakör a BME kutatási területeihez illeszkedik a „Biotechnológia, egészség, környezetvédelem” alprojekthez kapcsolódóan.