Légszennyezés hatása épített kulturális örökségünkre

Vezető: Török Ákos

Az épített környezet és kulturális örökségünk részét képező műemlékeink a természetes folyamatok (fagyhatás, hőingadozás, stb.) mellett az ember okozta környezeti hatások követkzetében is folyamatosan pusztulnak. Az antropogén hatások közül a légszennyezés nagy mértékű mállást és elváltozást okoz az épületekben, amelynek egyik legszembetűnőbb formája a homlokzatok elfeketedése. Ez a hatás oly mértékű lehet, hogy esztétikai elváltozáson túl az épület stabilitását is károsan befolyásolhatja. A témával nemzetközi szinten korábbi EU projektek és a Stone Weathering and Atmospheric Pollution Network (SWAPNET) kutatócsoport is foglalkozik, amelyhez a BME kutatói is csatlakoztak. A tönkremeneteli folyamatok fizikai-kémiai hátterének jobb megismerésével a kőzetek és építőanyagok tönkremeneteli folyamatai modellezhetők. A kutatás egy olyan rendszer kidolgozását célozza meg, amely jelzi a környezet aktuális és múltbéli állapotát a kőanyag és a kőszerkezetek elemzése és adatai alapján. Módszereket dolgoz ki az épített környezetben a légszennyezés okozta környezeti károk csökkentésére és minimalizálására.