Ipari technológiai vizek komplex, fiziko-kémiai és biológiai, kezelése

Vezető: Mizsey Péter

Az ipari technológiai vizek két fő csoportra oszthatók: bemeneti és kimeneti technológiai vizek. A bemeneti technológiai vizek az ipari technológiákban alkalmazandó vizeket jelentik, melyeket az erőműipar, a gépipar, vegyipar, élelmiszeripar és más iparágak mellett a mezőgazdasági és más technológiai rendszereket üzemeltető egységek használnak. A kimeneti technológiai vizek általában olyan iparágakban pl. finomkémia, elektronika, autógyártás, keletkeznek, ahol nagymennyiségű, elsősorban szerves szennyezők kerülnek a vízbe.

A tématerület kiemelten fontos mind hazai mind nemzetközi szinten, hiszen a vízkészletek megóvása és a kibocsátott hulladékok kezelése, lehetőség szerint újrahasznosítással, egyre aktuálisabb és időszerűbb. A kutatás és a kutatás eredményeinek alkalmazása napról napra fontosabb feladattá válik.

A bementi technológiai vizek kutatási irányai között fontos (i) vizek kivételénél a környezeti károk minimalizálása, (ii) megfelelő egyensúly a vízforrások igénybevételénél, (iii) valamint új olcsó és környezetbarát vízelőkészítő kezelő technológiák kifejlesztése, (iv) a meglévő technológiák módosítása, átalakítása.

Kimeneti technológiai vizek esetében fontos kutatási irányzatok:

  • a hulladékok újrahasznosítási elvének megfelelően a fiziko-kémiai hulladékvíz kezelési alternatívák térhódítása, desztilláció, sztrippelés, bepárlás, membrántechnikák, (égetés nem),
  • nedves oxidációs eljárások fejlesztése,
  • fiziko-kémiai és biológia tisztítások összehangolása és összehangolt alkalmazása,
  • membrántechnológia térhódítása,
  • EU normák teljesítése,
  • költséghatékony kombinált, fiziko-kémiai és biológiai, tisztítási technológiák kidolgozása.