Spontán és irányított biodegradáció a szennyvíztisztításban

Vezető: Jobbágy Andrea

A szennyvíztisztítás során előálló, spontán biodegradációs folyamatok mindenekelőtt a csatornarendszerben indulnak el, ahol kutatásunk a minőség megváltozásának leírására és előrejelzésére és az irányított biodegradáció útján a bűzképződés és a korrózió elkerülésére irányul. Szervesen kapcsolódik ehhez a kutatási területhez a tisztítandó szennyvíz minőségének az alkalmazott technológia szempontjából elengedhetetlenül fontos felmérése ill. előrejelzése is.

A bioreakciókat befolyásoló tényezők feltárásán alapuló, irányított biodegradációs folyamatok kifejlesztésével új, hatékony, a szennyvízminőségnek és a tisztítási követelményeknek megfelelő, költségkímélő biotechnológiákat dolgozunk ki. Ezen a területen nemzetközileg is élenjáró eredményeinkre alapozhatunk a hazai körülmények között jellemző, szűkös szénforrású ill. szénhiányos szennyvizek tisztítási technológiájának kidolgozásában. Ugyancsak támaszkodhatunk korábbi eredményeinkre az eleveniszapos és biofilmes rendszerek ill. ezek kombinált optimalizálásának területén.