Racionális hatóanyag tervezés kémiai támogatása, gyógyszerhatóanyagok és intermedierjeik szelektív szintézise

Vezető: Faigl Ferenc

A cél potencionálisan bioaktív szerves foszforvegyületek előállítása – egy másik témához is kapcsolódva - környezetbarát módon, amikor is kulcsfontosságú a kemo-, diasztereo és enantioszelektivitás.

A potenciálisan bioaktív vegyületek – többek között - a következő vegyületcsaládokat ölelik fel: P-heterociklusok, alfa-hidroxifoszfonátok, alfa-aminofoszfonátok és Pt-foszfin komplexek.

A soklépéses szintézisek csaknem mindegyikében alkalmaznak fémorganikus reagenseket regio- és sztereoszelektív metallálási reakciókat, valamint olyan királis ligandumokat vagy reagenseket, amelyekkel az egy vagy több kiralitáselemet tartalmazó hatóanyagok megfelelő sztereoizomerjeit nagy tisztaságban állítják elő. A nagy szelektivitású fémorganikus reakciók fejlesztése a következő két évtizedben a hazai és nemzetközi kémiai kutatások homlokterében lesz. Ennek megfelelően vizsgálni foglyuk a kis gyűrűtagszámú, királis O- és N-heterociklusok poláris fémorganikus reagensekkel történő előállítási lehetőségeit abból a célból, hogy új, nagy szelektivitású és hatékony szintetikus módszereket dolgozzunk ki gyógyszeripari fontosságú vegyületek és királis intermedierjeik előállítására.