Emberi szervrendszerek numerikus biomechanikai szimulációi

Vezető: Bojtár Imre

Emberi érfalat vizsgáló szoftverrendszer létrehozása

A szoftverrendszerrel végzett biomechanikai vizsgálatok:

  • hemodinamikai analízis (pulzáló vérnyomás hatására a vérben keletkező sebességeloszlás + érfalra ható nyomó- és nyírófeszültségek),
  • szilárdságtani elemzés (ruptúra veszély kimutatása).

Érfalra ható erők vizsgálata

Megvizsgáljuk, milyen numerikus modell megfelelő a vörösvértestek érfalra gyakorolt hatásának leírására. Az erre a célra használható – és általunk futtatható – modelleken számítógépes szimulációkat végzünk a sejtek ütközési erőinek számítására.

Fogászati implantátumok szilárdsági vizsgálata

A beültetett fogimplantátumok dinamikus terheléssel történő vizsgálatára alkalmas programot fejlesztünk ki, figyelembe véve a szivacsos és kompakt csontállomány mikrostruktúrájának felépítését.

Az emberi szem modelljének létrehozása

A numerikus szimuláció célja a szem - időhatást is figyelembevevő - komplex 3D mechanikai modelljének létrehozása, beleértve a szemet mozgató izmok hatásainak leírását. Megvizsgáljuk a szemműtétek hatására létrejövő változásokat is.