Áramlásszimuláció (Agyi aneurizmák áramlásvizsgálata)

Vezető: Paál György

Agyi aneurizmák numerikus áramlásszimulációja, mind merev, mind rugalmas falú modellel. A szimulációk validációja lézeroptikai módszerekkel. Kezelési módszerek hatása az aneurizmákban lezajló áramlásokra. Nagyszámú aneurizma vizsgálatával adatbázis felépítése.

Az artériahálózatban kialakuló 1D periodikus véráramlás számítására alkalmas programcsomag fejlesztése. A fejlesztés jelenlegi irányai: az érfal deformáció leírása viszkoelasztikus érfal-anyagmodell alkalmazásával; az egészséges és a beteg érhálózat numerikus jellemzőinek meghatározása;

A centrális és perifériás vérnyomás kapcsolatának feltárása, (az 1. pontban leírt számítási eljárás ’inverze’).

A vénás áramlás területén; a vénaszakasz összeroppanásának kísérleti vizsgálata (in vivo) és 3D szimulációs vizsgálata FSI (Fluid-Structure-Interaction) módszerrel, az izompumpa működési mechanizmusának feltárása: összefüggés keresése az izomaktivitás és a véráramlás jellemzői között.