Megtartandó homlokzatú lakóépületek energiatudatos rehabilitációja

Vezető: Fülöp Zsuzsa

Feltárni az épületenergetikai korszerűsítés korlátait és lehetőségeit a XIX.-XX. században készült értékes, beavatkozást nem tűrő homlokzatú épületek körében. A kutatás célja, hogy elősegítse a 7/2006.(V.24.)TNM és a 176/2008. (VI. 30.) kormány rendeletben meghatározott elméleti számítási módszer építészeti gyakorlatban történő alkalmazását, és megvizsgálja a számítási módszer összetevőinek hatását az egyes épület- és szerkezettípusok esetén. A kutatást indokolja, hogy az eddigi tapasztalatok alapján az energetikai, hőtechnikai számítások gyakran elszakadtak a tényleges építészeti, szerkezeti megoldásoktól. A téma részterületekre bontható épülettípusonként, szerkezettípusonként, illetve a számítási módszer egyes elemeinek vizsgálata alapján.