Folyami hőcsóvák laboratóriumi kisminta vizsgálata hőkamerás adatgyűjtéssel és digitális képfeldolgozással természetes vízállapot-változások és mesterséges beavatkozások hatásainak vizsgálatára

Vezető: Szabó K. Gábor

A kutatás célja egy, a vízfelszín hőmérsékletváltozásainak hőkamerás megfigyelésén alapuló, új mérési eljárás kidolgozása, és az ehhez kapcsolódó mérőrendszer kialakítása a Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék hidraulikai laboratóriumának kismintás folyóvízmodell-kísérleteihez. Ezzel a fejlesztéssel a vízi környezet fizikai és biológiai terhelésének vizsgálatához szükséges kismintás modellkísérletek vagy numerikus elemzések eszköztárát a hőterhelés és hőterjedés hatásainak eszköztárával bővíthetjük.

A kutatási téma motivációja a nagy folyóink partján üzemelő, illetve tervezett, összesen mintegy kéttucatnyi hőerőmű által a természetes vizekbe kibocsátott hőszennyezés jellegének és terjedésének hatásvizsgálata.

A téma közvetlenül a BME „Fenntartható energetika” kiemelt kutatási területének környezet- és klímavédelmi prioritásához kapcsolódik.