A megújuló energiaforrások hatása Budapest belváros tömbjeinek jövőjére

Vezető: Alföldi György

Az Építészmérnöki Kar Urbanisztika Tanszékén folyó kutatás 8 Budapest belső városrészei megőrzésének kereteit vizsgálja, a 19. század végén és a 20. század elején épült kiemelten értékes és a város egyik alapvető identitását adó városszövet megmaradásának a társadalmi – gazdasági – építészeti kritériumait kívánja meghatározni, a 21. századi nagyvárosi kihívásokra, első sorban a megváltozó energetikai helyzetre tekintettel.