Áramlástechnikai folyamatok, gépek és berendezések fejlesztése, az energiahatékonyság javítása és a környezetterhelés mérséklése érdekében, numerikus áramlástani és áramlástani méréstechnikai eszközök alkalmazásával

Vezető: Vad János

Hivatkozva a FE mint kiemelt BME kutatási téma stratégiai dokumentumára: a BME energetikai kutatási stratégiájának fő témái között szerepelnek a következők, amelyekhez a jelen téma kapcsolódik, és amelyek beágyazódnak a nemzetközi K+F+I trendekbe: 1/ Hatékony energiaátviteli technológiák, 2/ A környezetterhelés hatásainak vizsgálata és a kibocsátás csökkentését elősegítő technológiák kutatása. E tématerületeken belül az Áramlástan Tanszék által gondozott téma fő feladata: a fenntartható energetika K+F+I feladatait szolgáló numerikus áramlástani (Computational Fluid Dynamics, CFD) és méréstechnikai módszertan továbbfejlesztése, ennek alapján energetikai hatékonyságot javító valamint a folyamatok tervezhetőségét segítő mérnöki támpontok szolgáltatása.

A CFD és méréstechnikai módszereket különféle méretskálákra alkalmazzuk, és integráljuk a különféle méretskálákon gyűjtött áramlástechnikai tapasztalatokat. A projekt során három, reprezentatív példaként kiválasztott altémát gondozunk, melyek az áramlási folyamatok jellegzetesen eltérő méretskáláját képviselik, emellett biztosítják a különféle méretskálájú alkalmazások közötti kapcsolatot, átjárhatóságot.

  • „Áramlások kőzetekben” (ÁK) altéma. Mikroáramlások; fosszilis energiahordozókat tároló kőzet digitális modellezése; tárolókőzetben kialakuló áramlás szimulációja, előrejelzése. E modellezés támogatja a fosszilis energiahordozók kitermelésére irányuló nagyobb méretskálájú folyamatok – pl. kőolajkutak termeltetése – hatékonyságnövelését, tervezésének pontosítását.
  • „Áramlások gépekben és berendezésekben” (ÁG) altéma. Gépészeti technológiai és energetikai folyamatokban alkalmazott áramlástechnikai gépek és berendezések energetikai hatásfokának javítását, zajkibocsátásának csökkentését célzó irányelvek kidolgozása. E munka támogatja a kisebb méretskálájú – pl. szellőzők, diffúzorok, befúvók – és nagyobb méretskálájú – pl. kazán-aláfúvó ventilátorok, hűtőtornyok – áramlástechnikai, energetikai gépek és berendezések modellezését.
  • „Áramlások az atmoszférában” (ÁA) altéma. Atmoszférikus áramlások modellezése, energetikai-környezettechnikai folyamatok előrejelzése és pontosabb tervezhetősége érdekében. E modellezés támogatja a következő alkalmazásokat: magas épületek körül kialakuló áramlás vizsgálata, pl. tetőre telepített szélturbinák tervezésének támogatására, a közlekedési szennyezők terjedésének befolyásolására; erőművi hűtőtornyok körüli áramlás modellezése, a szél üzemviteli hatásának vizsgálatára.