Új szilárdsági számítási módszerek nukleáris energetikai berendezések méretezéséhez, ellenőrzéséhez

Vezető: Kovács Ádám

Megalapozott számítási eljárások kifejlesztése a nukleáris energiaiparban használt berendezések (csövek, tartályok, stb.) szilárdsági méretezéséhez, ellenőrzéséhez, figyelembe véve a berendezések összetett (mechanikai, termikus, nukleáris) terhelését. A kidolgozandó módszerek részben a már működő fissziós, részben a megvalósulás előtt álló fúziós erőművi berendezések szilárdsági vizsgálatára vonatkoznak. Az eddigi, általában konzervatív megközelítés finomításával, a tönkremenetel szempontjából döntő fontosságú feszültségi állapot pontosabb meghatározásával mód nyílik a berendezések várható élettartamának az eddigieknél pontosabb becslésére. A lehetséges nemlineáris anyagi viselkedés és posztulált repedések ill. repedésszétnyílási módok törésmechanikai elemzésével lehetővé válik a tönkremeneteli folyamatok jobb megértése. A téma a BME Fenntartható Energetika kiemelt projektjéhez kapcsolódik.