Energianövény betakarító és feldolgozó komplex rendszer

Vezető: Jóri J. István

Magyarország környezeti, éghajlati és talajadottságai, gazdasági szerkezete révén kiválóan alkalmas a biomassza alternatív hasznosítására, energetikai célú felhasználásának növelésére, s így az energianövények termesztésére is. AZ EU tervei szerint jelentősen bővül a megújuló energiahordozók szerepe az energiatermelésben. Kívánatos lenne, hogy a megújuló energiahordozók felhasználásának aránya Magyarországon is az EU-ban tervezett tendenciáknak megfelelően változzon.

Az energetikai célra termesztett növények felhasználásának módozatai a következők:

 • bio-hajtóanyagok (bio-etanol, bio-dízel)
 • hőtermelésre alkalmas tüzelőanyagok
 • biogáz

A különféle hasznosítási módok közül jelen téma keretében két részterület gépesítési feladataival szándékozunk foglalkozni.

A bio-dízel hajtóanyag előállítás technológiájának egyik sarkalatos pontja a repcemag préselés hatékonyságának növelése, a présgépek folyamatos működési feltételeinek biztosítása. A hidegsajtolási folyamat hőeloszlásának vizsgálatával és VEM modelljének felépítésével kívánunk hozzájárulni a technológia tökéletesítéséhez.

Az energetikai célú faültetvények telepítése javíthatja országunk környezetvédelmi megítélését az EU-ban. További járulékos előnye lehet az energetikai célú faültetvények telepítésének a CO2 kiváltás elszámolhatósága, illetve ennek a jövőben emissziós jogként történő értékesítése.

A fás-szárú növények energetikai célú mezőgazdasági termesztése a világon és így hazánkban is újszerű termelési folyamatnak számít, bár Európában sokfelé, így hazánkban is több éve folynak a telepítésre, betakarításra és hasznosításra vonatkozó kísérletek. Azonban ennek ellenére az energiaültetvényekben telepített fás-szárú növények termesztésében nem állnak rendelkezésre nagy termőterületekre kiterjedő hosszú távú tapasztalatok.

Az energiaültetvények betakarítása kézi és gépesített megoldásokkal lehetséges. Az üzemi szintű felhasználás esetén mindenképp a gépi betakarítási megoldást célszerű előnyben részesíteni.

Az energetikai faültetvény betakarításánál a számításba vehető alaptechnológiák számos variációja alakítható ki. A technológiák alkalmazását alapvetően meghatározó tényezők közül

 • a betakarítás és a biomassza-hasznosítás folyamatát;
 • az ültetvény betakarításának gyakoriságát (vágásforduló);
 • a technológia megvalósításának műszaki szintjeit tekintjük meghatározónak.

A fásszárú ültetvények betakarítás technológiájának számos megoldása alakult ki, tekintettel az ültetvény méretére, a gépesítettség fokára. Ezek a megoldások a következők:

 1. Manuális-gépi döntés + mobil aprító.
 2. Járvaaprítás traktorra szerelhető adapterrel.
 3. Járvaaprítás magajáró géppel.
 4. Döntés-kötegelés egy menetben.
 5. Döntés rendrevágóval, aprítás mobil aprítóval.
 6. Döntés rendrevágóval, kötegelés a táblán.
 7. Döntés rendrevágóval, hosszú tűzifa szállítás.
 8. Gyűjtés, kötegelés vagy aprítás a vágásterületen.

A különféle technológiák közül a kevésbé elterjedt kötegeléses eljárás gépeinek kifejlesztését tervezzük.