A magyar szervezett villamosenergia piac integrációjának stratégiája

Vezető: Raisz Dávid

Az egységes európai villamosenergia-piac kialakításának nélkülözhetetlen kelléke a határkeresztező villamosenergia-forgalom mind fontosabb szerepe. A terjedőben lévő „implicit” aukciós eljárások működése elképzelhetetlen a szomszédos területeken működő szervezett villamosenergia-piacok szoros együttműködése nélkül. Az utóbbi években számos kezdeményezés történt a közép-európai regionális piaci integráció elősegítése érdekében is. Ezekben az előkészítő munkákban a MAVIR és a Magyar Energia Hivatal, mint Magyarország képviselői évek óta részt vesznek.

A kutatás egyik fontos célja, hogy segítse a magyar rendszerirányítót/piacüzemeltetőt a fenti folyamat során a régión belüli meghatározó pozíciójának kialakításában.

További cél, hogy részletesen elemezzük az elkövetkező években a villamosenergia kereskedelem terén várható tendenciák (szabályozási környezet változása, hálózati fejlesztések) hatását a magyar villamosenergia rendszer kihasználtságára és üzembiztonságára, veszteségeire, valamint a veszteségek kompenzálását célzó ITC (Inter-TSO Compensation) bevételekre.

Cél továbbá a BME-n e témában aktív műhely megerősítése, a felsőoktatási intézmények között, jelenleg unikális villamos energetikai MSc képzést megalapozó kompetenciaszint fenntartása.