Középfeszültségű hálózatok rendelkezésre állásának javítása

Vezető: Dán András

Középfeszültségű szabadvezeték hálózatok leggyakoribb zárlata egyfázisú földzárlat. A zárlati hely megkeresése a jelenlegi gyakorlat mellett általában 30-45 perc időt vesz igénybe, a zárlatos leágazás többszöri be-ki kapcsolása mellett, ami, ha maradó zárlatról van szó, minden visszakapcsoláskor az alállomási gyűjtősín feszültségletörését okozza. Hasonlóan időigényes a kábelhálózatokon bekövetkező zárlatok behatárolása. Az áramszolgáltatás folyamatosságának statisztikája jelentős mértékben javítható, ha a hibahely behatárolható a zárlat bekövetkeztekor, és a zárlat elhárítása a hibahelyen megkezdődhet előzetes hibahely-keresés nélkül.

Szabadvezeték hálózatokon tovább javíthatók a rendelkezésre állási mutatók, ha az egyfázisú zárlatos üzem fenntartható, mert ez a fogyasztókat nem zavarja. A kutatási feladat tehát – a „villamosenergia-rendszer megbízhatóságának és a szolgáltatás minőségének javítása” és az „üzemzavar-behatárolás idejének rövidítése” stratégiai célokkal összhangban – olyan hibahely behatároló eljárás (és eszköz) kidolgozása, amely képes köf hálózatokon az eddiginél lényegesen gyorsabban eredményt szolgáltatni, valamint szabadvezeték hálózatokon a felharmonikus áramok kompenzálásával a zárlatos üzem fenntarthatóságát elősegíteni.