Kísérleti smart metering rendszer-fejlesztése és kommunikációs technológiák vizsgálata

Vezető: Vámos Gábor

Az intelligens fogyasztásmérés az elmúlt években rohamos fejlődésnek indult. Az energetikai informatikai és intelligens rendszerek segítségével ugyanis a fogyasztók energiahatékonysága és tudatossága közvetett és közvetlen módon is nagymértékben növelhető. A kutatás fő célkitűzése egy olyan kísérleti rendszer kifejlesztése, amely segítségével az intelligens fogyasztásmérés során felmerülő különböző kérdések vizsgálhatók.

A fogyasztói energiahatékonysághoz elengedhetetlen az intelligens környezet megalkotása, amely kommunikációra és mérésre képes eszközhálózattá alakítja a hagyományos környezetet. A projektben egy olyan rendszerkoncepció kerül kidolgozásra, amely a „hagyományos” szolgáltató-fogyasztó közötti smart metering rendszereket, illetve az intelligens lakásokban található belső fogyasztásmérési megoldásokat egy olyan rendszerbe ötvözi, amely segítségével a közintézmények belső fogyasztásmérése a speciálisan felmerülő követelmények és feltételek mentén is megvalósítható. A kidolgozott struktúrát egy prototípus rendszer implementálásával és telepítésével teszteljük, mely során a Műegyetem néhány épületét kiválasztva, különböző fogyasztásmérési megoldásokat telepítünk. A kísérleti rendszer segítségével olyan fontos kérdések is kutathatóvá válnak, mint a smart metering rendszerek kommunikációs, adatgyűjtési és kiértékelési, illetve a megbízhatósági és adatbiztonsági kérdései.

A kutatási téma másik részében a különböző smart metering kommunikációs technológiák kerülnek összehasonlításra, továbbá egy új, „energiatakarékos” smart metering protokoll kerül kidolgozása. A már meglévő megoldások vizsgálatánál a fő szempontok az energiahatékonyság, a hatótávolság, valamint a protokoll robosztussága. A jelenlegi protokollok nem egyenletesen teljesítenek a fenti szempontrendszer szerint. A kidolgozásra kerülő protokollnál a cél a már meglévő implementációk előnyös tulajdonságainak az ötvözése, kiegészítve további funkcionalitással.