Energetikai beruházás-értékelési módszertan

Vezető: Tóth Tamás

A GTK Pénzügyek Tanszék az elkövetkező időszak energetikai kérdésekkel kapcsolatos kiemelt kutatási területének tartja az energetikai beruházások egységes gazdasági elemzési módszerének kidolgozását. Célunk, hogy a gazdasági elemzési módszerek részletekbe menő kidolgozása alapján bemutathatóvá váljanak az energetikai beruházások hosszú távú pénzügyi, gazdasági hatásai.

A kutatási terület alapproblémája az, hogy az energetikai beruházásokról első megközelítésben gyakran nem igazolható a gazdaságosság, mivel nem tisztán "technológiai értelemben vett” hatékonysági kérdésekről van szó, hanem környezetvédelmi, társadalmi aspektusokról is.

A kutatási területnek számos specialitása van:

  • Ki kell alakítani az egyes energetikai beruházási projektek pénzügyi, gazdasági értékteremtő képességének módszereit (a kapcsolódó származékos társadalmi hatások közvetlen figyelembevétel nélkül.)
  • Az előző pont szerinti elemzések terv-tény összehasonlítási lehetőségét is meg kell teremteni.
  • Ki kell dolgozni a projektek maradványértékének becslési módszerét, hiszen ez legtöbbször a kapcsolódó gazdasági elemzések kritikus pontja, a szakirodalom és a gyakorlat mégsem tud egységes, korrekt módszert felmutatni.
  • Az elemzések kritikus pontja a megfelelő tőkeköltség meghatározása. Mivel azonban a kutatások - és ezen belül az energetikai kutatások különösen - gyakran új technológiák megjelenésével jár, gyakran gondot okoz a megfelelő "peer group"-ok felállítása, azaz az összehasonlító, benchmark adatok összegyűjtése. Mivel a tőkeköltség becsléséhez szükséges tőkepiaci adatok legtöbbször a felhasználástól eltérő struktúrában (praktikusan rendezetlenül) szerezhetők be, ráadásul több forrásból és eltérő referencia pontokkal, ezért megfelelő adatbázis építésre van szükség, amelyből a kutatási területeknek megfelelően azonnal rendezett formában érhetők el a releváns adatok.
  • Az adatgyűjtés másik lényeges pontja a kockázatmentes kamatláb, az inflációs várakozások, illetve a piaci portfolió várható hozamának becslését támogató adatbázis kiépítésének szükségessége.
  • A gazdasági számítások szintén megkerülhetetlen mozzanata a megfelelő ágazati béta-faktor előállítása. Kiemelt fontosságúnak tartjuk, hogy előállítsunk egy olyan (egységes módszertani keretbe illeszkedő) iparági béta táblázatot, amely a ma közismert iparági adatoknál korrektebb, megbízhatóbb adatokat tartalmaz. Ehhez speciális adatgyűjtési algoritmusok kidolgozására és gyakorlati realizációjára van szükség.
  • Fel kell térképezni a kapcsolódó gazdaságpolitikai vetületeket is.
  • Külön irányt jelent az energetikai beruházásokhoz kapcsolódó adózási kérdések vizsgálata.
  • Igen fontos - az előző pontokhoz is kapcsolódó - rész a számviteli elszámolási rendszerben való megjelenítések kérdése is.