Energia fogyasztás-felmérés szociológiai eszközei

Vezető: Janky Béla

Az energetikai prognózisok kidolgozásakor egyik fontos kiindulási ismeret, hogy milyen a lakósági energia fogyasztás szerkezete és mennyisége a különböző társadalmi rétegeken belül. A mennyiségi felmérés kikérdezéses és autonóm adatgyűjtő eszközök felhasználásával valósítható meg. A reprezentatív összetételű célcsoport kiválasztása, a kikérdezés, felmérés megszervezése és az autonóm adatgyűjtés megvalósítása interdiszciplináris együtt működést igényel. A jövedelem és lakóhely szerint különböző kategóriába eső lakósági energiafogyasztási adatok ismeretében az energiapolitika, energiastratégia célkitűzésének megfogalmazásához szerzünk ismereteket és tudjuk a döntéshozókat támogató tudásbázist szélesíteni egyezően a kutatási stratégiában megfogalmazott céloknak és az európai energetikai kutatási célkitűzéseknek megfelelően.