Modellezés és modellfeldolgozás

Vezető: Lengyel László

Az egyre inkább elterjedő, modellalapú szoftverfejlesztési módszerek alapját a modelltranszformációs nyelvek és eszközök képezik. A modelltranszformációk biztosítják a szoftvermodellek különböző, a tervezési és fejlesztési folyamat során megkívánt állapotai közötti átjárást.

A téma célja alkalmazott kutatás a szoftverrendszerek modellvezérelt fejlesztésének témakörében. A téma módszereket keres a szakterület-specifikus modellezés támogatására, a nagyméretű modellek kezelésére, valamint a rendszert leíró és azt más-más aspektusból megvilágító, gyakran eltérő absztrakciós szinten lévő modellek együtt kezelésére. További cél a rendszermodellek hatékony szakterület-specifikus feldolgozásának kialakítása, amely magában foglalja a modelltranszformációk offline (futásidőt megelőző) és online (futásidejű) validásását, valamint generatív technikák alkalmazását. Az ehhez szükséges elméleti háttér kidolgozása, publikálása, valamint az elméleti eredmények gyakorlati alkalmazásához szükséges szoftvertermékek kifejlesztése.