Adatkezelő technológiák

Vezető: Kovács Ferenc

Napjainkban a nagymennyiségű adatokban történő tudásfeltárás egyre inkább előtérbe kerül, az alkalmazott módszerek az adatbányászat szerteágazó területét képzik. Az adatbányászati megoldások során számos szekvenciális és párhuzamos algoritmust dolgoztak ki egy-egy specifikus területre.

A projekt célja alkalmazott kutatás az adatbányászat témakörében. A projekt módszereket, megoldásokat keres elosztott és párhuzamos algoritmusok alkalmazására adatbányászati feladatok megoldása során. Projekt további célja, hogy megoldásokat keressen felhasználói viselkedési minták meghatározására, mind tipikus mind atipikus minták esetén különböző adatforrásokon. Valamint az ezekhez szükséges elméleti módszerek kidolgozása, publikálása, és az elméleti eredmények gyakorlati alkalmazásához szükséges adatbányászati keretrendszer kialakítása.