Intelligens szenzorrendszerek és alkalmazásuk növényi minták vizsgálatára

Vezető: Barocsi Attila

A növénytermesztés egyre nagyobb terméshozamot kíván elérni egy adott üvegházi területre vonatkoztatva. A növekvő termelési célkitűzések eléréséhez technológiai fejlesztésekre van szükség, ami a szenzorok, és azok rendszereinek fejlesztését vonja maga után.

A téma célja üvegházi és hordozható intelligens szenzorok, illetve azok rendszereinek továbbfejlesztése és azok alkalmazási potenciáljainak kutatása. A fejlesztés eredményeképpen olyan szenzorokat kívánunk megvalósítani, amelyek többféle fizikai elven történő mérést tesznek lehetővé egy műszerben. Az alkalmazni kívánt technikák a fluoreszcencia, felületi hőmérséklet és páratartalom méréseken alapulnak. Ezek külön-külön alkalmasnak bizonyultak növényi stresszhelyzetek, növényfajták monitorozására. A módszerek párhuzamos alkalmazásától komplexebb növényfiziológiai információkat, így precízebb minősítést remélünk. Ezzel párhuzamosan új mérési protokollokat is realizálni kívánunk, amelyek még több növényfiziológiai paraméter mérését és ezzel együtt új szignifikáns „markerek” megtalálását teszik lehetővé.

A munka eredményeképpen az Atomfizika Tanszék saját fejlesztésű mérőműszerét olyan integrált, hálózatkész mérőfejjé fejlesztjük, amely interneten elérhető szenzorrendszerbe rendezhető.