Modell alapú mérnöki módszerek kidolgozása orvosi és műszaki alkalmazásokhoz

Vezető: Benyó Balázs

Az orvosok munkájuk során egyre bonyolultabb mérnöki rendszerekkel találkoznak, legyen szó akár klinikai orvoslásról vagy kísérletes élettanról. Az orvosi munkát támogató mérnöki rendszerek létrehozása mindig valamilyen modell felállításával kezdődik, mely a megfigyelés tárgyát képező jelenséget vagy rendszert leírja. Az orvosélettani folyamatok leírására gyakran alkalmazzák a kompartment modelleket, az élő szervezet fiziológiás állapotának fenntartását eredményező működés leírására a szabályozási modelleket, orvosi képalkotás terén a szervek, szövetek morfológiai modelljét. Az elmúlt évtizedben mind a mérnöki modellalkotás, mind a modellek alkalmazását lehetővé tevő technológiai rendszerek igen gyors fejlődésen mentek keresztül.

A kutatás célja olyan új módszerek kidolgozása, melyek orvosi gyakorlatban, ill. a humán élettani kutatásoknál alkalmazhatóak és segítségükkel a különböző diagnosztikai feladatok hatékonyabban (pontosabban, ill. rövidebb idő alatt) hajthatók végre. A kutatás több részre tagolható:

  • vércukor háztartás modellezése és szabályozási algoritmusok kidolgozása intenzív felügyelet alatt álló, ill. diabéteszes betegek esetén, valamint kiskorú magyar populáció obesitas-sal összefüggő paramétereinek biostatisztikai modellezése;
  • izotóp-diagnosztikai orvosi képalkotó berendezésekben használatos képrekonstrukciós valamint képfeldolgozásra épülő diagnosztikai eljárások kidolgozása (konkrét kutatási feladat képrekonstrukciós módszerek kidolgozása korábbiaknál jobb minőségű SPECT felvételek készítéséhez);
  • számítógéppel támogatott sebészeti eljárások kutatása (konkrét kutatási feladat hazai környezetben alkalmazható modern laparoszkópos sebészeti módszerek kidolgozása)

Minden felsorolt témában konkrét orvosi mérések, ill. diagnosztikai eredmények alapján történik az eljárások kidolgozása, így az elméleti eredményeken túl jó esély kínálkozik az eredmények gyakorlatban történő alkalmazására.

A fenti orvosi kutatásokat egy műszaki alkalmazási terület egészíti ki, mely az NFC (Nier Field Communication) technológiával foglalkozik. A kutatás célja egy alkalmazásfejlesztési módszer, ill. környezet kidolgozása, mely modell alapú fejlesztést tesz lehetővé.