Hálózattervezési és hálózatanalízis problémák skálázhatóságának újraértékelése masszív párhuzamosítási környezetben

Vezető: Horváth Gábor

Valós méretű és komplexitású nyilvános szolgáltatói távközlő hálózatok tervezése és analízise számos olyan problémakört ölel fel, amelyek csak közelítő modellekkel, heurisztikus módszerekkel kezelhetők a hálózatok méretéből és a problémák komplexitásából adódóan.

Ezeknek a problémáknak aktuálisan alkalmazott megoldásai többnyire egyprocesszoros lineáris feldolgozáson alapulnak.

A masszív párhuzamosítás olyan új algoritmikus megközelítéseket kínál, amely időszerűvé teszi a hálózattervezési és hálózatanalízis problémák és megoldások skálázhatóságának újraértékelését.

A kutatás célja a masszív párhuzamosíthatóságra alapozott algoritmikus megközelítések áttekintése alapján felmérni ezen módszerek alkalmazhatóságát a hálózattervezés és hálózatanalízis terén, valamint újraértékelni a valós méretű és komplexitású feladatok skálázhatóságát.

A kutatási téma kapcsolódik az IKT Kiemelt Kutatási Terület 6.2.8. MÉRNÖKI- TUDOMÁNYOS TERVEZŐ RENDSZEREK alkalmazás-orientált kutatási irányának Nagyméretű optimalizálási problémák támogatása témájához és eredményei hozzájárulhatnak a 6.1.3. KOMMUNIKÁCIÓ: VEZETÉKES ÉS VEZETÉKNÉLKÜLI alap IKT technológiák kutatási irányának Energiatakarékos infokommunikációs megoldások kutatása témájához is.