Az üzleti jog tágabb összefüggései

Vezető: Sárközy Tamás

Az állam az információs társadalomban, a tudásgazdaságban egyszerre a „legnagyobb” gazdasági szereplő, közjogi entitás (képviseleti szerv) a közigazgatás funkcióit gyakorló intézményrendszer. Mindhárom szerepét vizsgálnunk lell, méghozzá a maga dinamizmusában: mindhárom jelentős változásokon megy ugyanis keresztül a projekt tervezett időtartama alatt (állami szervezeti rendszer további átalakulása, kisebb parlamentre való áttérés, funkcionális feladatmegosztás változásai stb.). A projekt végéig átfogó változásokra kell számítani a tanszék által a különböző tárgyakban hangsúlyosan oktatott gazdasági státusjog területén: e változások elsősorban a jelenleg rekodifikáció alatt álló polgári törvénykönyv hatályba lépésével függnek össze. E téma kapcsán, a személyállapoti kérdések összefüggésében vizsgáljuk a különböző típusú szervezetek „elektronikus joggyakorlásának” kérdéseit (ki milyen feltételek mellett jogosult a szervezet nevében elektronikus eljárási cselekmények gyakorlására, ehhez milyen eszközök állnak rendelkezésére). A társasági joggal való szoros kapcsolat miatt e téma keretében kutatjuk a bankjogi-értékpapírjog fejlődésével kapcsolatos, illetőleg - az alapvetően a Ptk.-ban való szabályozásra tekintettel – a polgári jogi felelősséget érintő kérdéseket is.