Az adatvédelem nemzetközi szabályozási modelljei

Vezető: Ferenczy Endre

A személyes adatok védelme a globalizálódó információs társadalom új közegében minden korábbitól eltérően vetődik fel. Újszabályozási megközelítésre van szükség, mely az információs önrendelkezési jog, mint alkotmányos alapjog érvényesülését a hálózatok nemzetközi összekapcsoltságában is érvényesíteni tudja – ott pedig, ahol (egyszerűen technikai okokra vissza vezethetően) ez nem lehetséges, a figyelmet az egyén (felhasználó) önvédelmének fontosságára kell iránytani.