Az üzleti jog egyes kiemelt területei

Vezető: Pázmándi Kinga Ágnes

Az információs társadalommal összefüggő, specifikus üzleti jogi szabályozás a magyar jogrendszer legdinamikusabban fejlődő területe, mely jogdogmatikailag ugyan egymástól távol álló területeket fog át, mégis a közös elem (infokommunikációs eszközök jelenléte jogviszonyban) révén alkotnak sajátos „hálózatot”. A téma - a gazdasági alkotmányossági alapkérdések vizsgálatán túl - elsősorban azokra a sajátosságokra fokuszál, melyek egy-egy terület normatív jogi szabályozásának kapcsán merülnek fel. Négy fő kérdéskörre kívánunk összpontosítani. A versenyjog körében .- az EU szabályozására és gyakorlatára is tekintettel – egyaránt vizsgáljuk a tisztességtelenségi versenyjog és az összefonódások jogának sajátosságait, de elsősorban olyan magatartásokra kívánunk összpontosítani, melyek az intelligens környezetek összefüggésében horizontális vagy vertikális kartellek létrehozását eredményezhetik. A fogyasztóvédelmi jog kapcsán az vizsgálódásaink középpontjában elektronikus kereskedelem sui generis joganyaga áll (előzetes tájékoztatás, szerződéskötés, helytállás, fogyasztói jogok érvényesíthetősége). Az információszabadság kérdéseit nem tágabb alkotmányos összefüggésükben tárgyaljuk: kizárólag a közérdekű, közcélú adatok üzleti szolgáltatás keretében való hozzáférhetővé tételére összpontosítunk, illetőleg a sajtó- és médiajog területén megjelenő sajátosságokra (és jogszabályi változásokra), illetve – ennek sajátos, elkülönült területeként – a kereskedelmi kommunikáció kérdéseire fókusztálunk.