Jogtörténeti, állam- és jogelméleti alapkutatások

Vezető: Perecz László

Az információs társadalom alapvető társadalomtudományi összefüggéseinek kutatása nem csak a szociológiai, tudománytörténeti megközelítést nem mellőzheti, de jogtörténeti-jogfilozófiai-jogelméleti vizsgálódásra is érdemes. E szempontot a hazai jogi kutatások mindezidáig nem tükrözték érdemben vissza, s többek között ez az, amiért különösen indokolt azok elkezdése. Amennyiben a kérdéskör felé interdiszciplináris igénnyel közelítünk – amire a kutatóegyetemi projekt kiváló alkalmat ad – az ilyen megközelítés minden szempontból gyümölcsöző lehet.