Identitás, lojalitás, közösség - digitális környezetben

Vezető: Horányi Özséb

Mára a legtöbb internetes szolgáltató pontosan ismeri a felhasználóit, és a korábbi viselkedés alapján felépített, és a szolgáltató által tárolt profilok segítségével képes személyre szabni a szolgáltatási környezetet. Az egyetlen probléma a jelenlegi helyzettel az, hogy ezek a felhasználói profilok, az egyén virtuális reprezentációi a különböző szolgáltatók birtokában és kezelésében vannak, és az egyéni felhasználónak kicsi, vagy éppen semmilyen ellenőrzése nincs ezeknek a profiloknak, saját, digitalizált személyiség-lenyomatának sorsa felett. A kutatás célja megvizsgálni azt, hogy miként lehet ezen a helyzeten változtatni, hogy lehet megteremteni a digitális identitás szabad építéséhez szükséges információs önrendelkezés alapjait – egyéni, közösségi és nemzeti szinten. A közösségbe szerveződő egyének a közös értékek iránti lojalitás mentén érthetőek meg, ezért fontos vizsgálni a digitális közösségképződés mechanizmusait. A digitális indentitás kérdése vizsgálható állami, nemzeti szinten is, amikor a nemzeti örökség digitális környezetben való újraépítésével, reprezentációjával kapcsolatos teendőket, stratégiákat kell számbavenni. A digitális identitás vizsgálatakor mindvégig figyelnünk kell a digitális környezet adatvédelmi, szerzői jogi kérdéseire, valamint az információs szabadság, a kulturális iparágak, az informális gazdaság vizsgálata kapcsán szerzett elméleti és gyakorlati eredményekre.