Intelligens eszközök, mikrokontroller alapú rendszerek

Vezető: Tevesz Gábor

Az intelligens hardver-szoftver elemeket tartalmazó, adaptálódásra és tanulásra képes beágyazott eszközök életünk egyre fontosabb részét képezik, egyrészt mindennapi életünkben („intelligent home”), másrészt az egyre komplexebb ipari folyamatokat irányító rendszerekben („intelligent process control”).

A téma célja alkalmazott kutatás a beágyazott eszközök alkalmazására intelligens mobil robotok irányításának témakörében. A téma módszereket keres a mobil robotok intelligens szenzorainak, a robotok zárt térben és szabadban történő tájékozódásának, mozgásuk pályatervezésének támogatására, a nagy számítási kapacitást igénylő modellek kezelésére.

Fenti témakörben egy önálló kutatási területet képeznek az intelligens, önépítő/önkonfiguráló autonóm robotok, melyek nagyszámú szabadsági fokuk révén felépítésükben, alakjukban is alkalmazkodni képesek környezetükhöz, az elvégzendő feladatokhoz. Redundáns jellegükből adódóan pályatervezésük és feladataik különböző szempontok szerint optimalizálhatók. Cél az irányításukhoz szükséges elméleti háttér kidolgozása, publikálása, valamint az elméleti eredmények gyakorlati alkalmazásához szükséges mintarendszerek kifejlesztése.