Feladatorientált többprocesszoros rendszerek tervezési módszertanának kifejlesztése

Vezető: Arató Péter

A korábbi kutatásaink eredményein alapulva, a kifejlesztett algoritmusokat felhasználva, azokat továbbfejlesztve lehetőség adódik feladatfüggő (feladatorientált) többprocesszoros célrendszerek szisztematikus szintézisére. Az ilyen rendszerek jelentősége egyre nagyobb, mert az áltanos célú többprocesszoros rendszerek alkotó elemei egyre komplexebbek (általános programozható eszközök, IP-k, jelfeldolgozó processzorok, stb.). Emiatt a nem feladatfüggő felépítés kommunikációs protokollja és operációs rendszere egyre bonyolultabb, így a teljes rendszer teljesítőképességének egyre nagyobb hányadát emészti fel. A feladatfüggő felépítés szisztematikus szintézisére irányuló alapkutatatás jelentősége éppen az, hogy ezt a hátrányt el lehessen kerülni. Ha ugyanis olyan rendszer szintű szintézis algoritmusokat sikerül kidolgozni, amelyek a feladatfüggő felépítés ellenére szisztematikusak, akkor a feladatfüggésből adódó kötöttségek jelentősen csökkentik a kommunikációs protokoll és az operációs rendszer bonyolultságát. Az egyszerű feladatfüggő felépítés ezen túlmenően még azt is lehetővé teszi, hogy a teljes rendszer pipeline működését előre megadható újraindítási idővel a megengedett költség függvényében egyszerűen meg lehessen valósítani.